ขออภัย ขณะนี้ทาง Genius-center ขอหยุดรับสมัครติวเตอร์ชั่วคราวครับ