preloader

รวมวิชาที่ใช้ในการสอบแพทย์ กสพท. และคอร์สที่เปิดสอน มีทั้งคอร์สสอนตามบ้าน นัดเรียนนอกสถานที่ และสอนทางออนไลน์

คอร์สเตรียมสอบเข้า แพทย์ กสพท.

**อัพเดท 10 พค. 63**
การสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะใช้วิธีสอบตรง โดยผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หรือที่เรียกกันว่า กสพท. และนอกจากจะมีคณะแพทย์ ที่สอบโดยผ่าน กสพท.แล้ว ยังมีของคณะอื่นๆที่ร่วมด้วย ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยปัจจุบัน จะอยู่ในระบบการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ชื่อว่า TCAS ซึ่งกสพท. จัดอยู่ในรอบที่3 (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ TCAS ได้ที่นี่ ) แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบวิชาที่ใช้สอบคัดเลือก ก็ยังคงเหมือนกับปีที่ผ่านมา
**กำหนดการสมัครสอบ ประจำปี 2564 ต้องรอทาง กสพท. ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาอีกครั้ง

สรุปคร่าวๆคือ ผู้ที่จะเข้าสอบในปี 2564 นี้ จะต้องผ่านการทดสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆคือ

 • 1. สอบวิชาเฉพาะแพทย์ (รอประกาศจาก กสพท. อีกครั้ง)ใช้คะแนนในส่วนนี้ 30%
 • 2. สอบ9วิชาสามัญ (รอประกาศจาก สทศ. อีกครั้ง)ใช้คะแนนในส่วนนี้ 70%
 • 3. สอบ O-NET (รอประกาศจาก สทศ. อีกครั้ง)
**สำหรับการสอบ O-NET เฉพาะผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6 เท่านั้น กรณีจบ ม.6 ไปแล้ว ส่วนนี้ไม่ต้องสอบครับ (ใช้คะแนนในส่วน O-NET นี้ 0% แต่น้อง ม.6ที่เข้าสอบ O-NET จะต้องได้คะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า 60%)


รายละเอียดคร่าวๆสำหรับการสอบวิชาเฉพาะแพทย์

ในส่วนของการสอบวิชาเฉพาะ จะสอบวันเดียว ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 3 ตอนคือ
 • ตอนที่1 ทดสอบเกี่ยวกับไอคิว เชาว์ปัญญา (ความยากของตอนนี้คือ ส่วนใหญ่จะทำไม่ทัน เพราะมีทั้งให้คำนวณ และคิดวิเคราะห์ หลายข้อ)
 • ตอนที่2 ทดสอบเกี่ยวกับจริยธรรม ทางการแพทย์ (ความยากของตอนนี้คือ มีโจทย์หลายข้อ และหลายๆข้อ ถ้าอ่านผ่านๆ จะเหมือนกับมีคำตอบที่เป็นไปได้มากกว่า 1 คำตอบ และมีเวลาที่จำกัด บางทีใช้เวลาคิดในบางข้อนานเกิน ทำให้ทำไม่ทันเหมือนในตอนที่1)
 • ตอนที่3 ทดสอบเกี่ยวกับทักษะการอ่าน ซึ่งแนวข้อสอบ จะคล้ายๆกับการสอบ GAT เชื่อมโยง แต่อาจจะมีความยากกว่า ในตอนที่3นี้ มีโอกาสทำคะแนนได้มากที่สุด แต่ทุกปีก็มีคนทำได้เต็มกันเยอะ และในขณะเดียวกันก็มีคนที่ได้คะแนนตอนนี้เป็น 0 ด้วย

รายละเอียดคร่าวๆสำหรับการสอบในส่วน 9วิชาสามัญ

สำหรับผู้ที่จะสอบเข้าแพทย์ กสพท จะสอบทั้งหมด 7 วิชาดังนี้ (ทุกวิชามีเวลาทำข้อสอบ 1.30 ชม. เป็นลักษณะข้อสอบปรนัย 5 ตัวเลือก)
 • 1.วิชาภาษาไทย (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)
 • 2. วิชาสังคมศึกษา (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)
 • 3. วิชาภาษาอังกฤษ (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)
 • 4. วิชาคณิตศาสตร์ (จำนวน 30 ข้อ 100 คะแนน)
 • 5. วิชาฟิสิกส์ (จำนวน 25 ข้อ 100 คะแนน)
 • 6. วิชาเคมี (จำนวน 50 ข้อ 100 คะแนน)
 • 7. วิชาชีววิทยา (จำนวน 80 ข้อ 100 คะแนน)

รายละเอียดคร่าวๆสำหรับการสอบ O-NET

ในส่วนนี้ ผู้เข้าสอบ จะต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.6 เท่านั้น โดยสอบทั้งหมด 5 วิชา(5 กลุ่มสาระ) ได้แก่ ภาษาไทย , สังคม , ภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (ในส่วนนี้ ทาง รร. จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมดครับ)

**สิ่งที่น้องๆห้ามลืมเด็ดขาดคือ**
 • 1. สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ กสพท.
 • 2. สมัครสอบ9วิชาสามัญ
**สำหรับ O-NET ทางโรงเรียนของน้องๆจะจัดการให้ครับ

สำหรับน้องๆที่กำลังมองหาที่เรียน เพื่อเตรียมสอบแพทย์ กสพท. ทางGenius-center ได้เปิดคอร์สติวไว้ดังนี้

 • 1. คอร์สติววิชาเฉพาะแพทย์ (หรือวิชาความถนัดแพทย์) สำหรับเตรียมสอบของ กสพท. รอบวีดีโอ ออนไลน์ คลิ๊กดูรายละเอียด

  คอร์สนี้น้องๆ สามารถเข้าเรียนจากที่ไหนก็ได้ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลาที่มีสัญญาณ internet เรียนทบทวนซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง ลักษณะการเรียนจะเป็นแบบตะลุยโจทย์ เพื่อเน้นถึงวิธีคิด และวิเคราะห์ เพื่อทำข้อสอบให้ได้คะแนนมากที่สุด
 • 2. คอร์สติววิชาเฉพาะแพทย์ รอบสอนสด (เรียนเป็นกลุ่มเล็ก) คลิ๊กดูรายละเอียด

  คอร์สนี้ จะเป็นลักษณะสอนสดทางออนไลน์ เรียนเป็นกลุ่มเล็กๆแบบจัดกลุ่มให้ ไม่เกิน 10 คน (รับจำนวนจำกัด) โดยจะเรียนทาง zoom
 • 3. คอร์สติวสอบ 9 วิชาสามัญ ทางเรามี 3 แบบให้เลือกคือ

  - คอร์สติวแบบตัวต่อตัว หรือน้องๆจัดกลุ่มมาเอง ดูรายละเอียดที่นี่
  - คอร์สติวแบบออนไลน์ แบ่งออกเป็น
     (1) คอร์สสรุปเนื้อหา และ ตะลุยโจทย์ วิชาชีววิทยา (เป็นแบบวีดีโอ เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา) ดูรายละเอียดที่นี่
     (2) คอร์สสอนสด ผ่านทาง skype , zoom (มีทั้ง 7 วิชา) ดูรายละเอียดที่นี่
 • 4. คอร์สติวสอบ O-NET มีดังนี้

  - คอร์สติวแบบตัวต่อตัว หรือน้องๆจัดกลุ่มมาเอง ดูรายละเอียดที่นี่