preloader

ในส่วนนี้ จะแนะนำคอร์สเรียนทั้งหมด โดยจะเน้นคอร์สเรียนแบบสอนตามบ้าน หรือนัดเรียนกันข้างนอก สำหรับคอร์สแบบออนไลน์ จะมีรายละเอียดในหน้าถัดไป

ทางเราจะรับสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถม จนถึงระดับมหาวิทยาลัย สำหรับวิชาที่รับสอน ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาทั่วๆไป เช่นภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และในระดับมหาวิทยาลัย หลักๆก็จะเป็นวิชาที่เรียนในปี 1-2 เช่นแคลคูลัส สถติ เคมีอินทรีย์เป็นต้น สำหรับการสอบเข้าเรียนต่อในระดับต่างๆ ทางเราก็รับสอนตั้งแต่ สอบเข้า ม.1 สอบเข้าม.4(รวมทั้งสอบเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ และเตรียมทหาร) สอบเข้ามหาวิทยาลัย(TGAT , TPAT , วิชาสามัญ หรือ A-Level) และ เตรียมสอบแพทย์ กสพท.) สำหรับวิชาอื่นๆ ลองสอบถามก่อนได้ครับ

**หากต้องการเรียนในแบบออนไลน์ คลิ๊กดูรายละเอียดที่นี่ **
**สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเรียนได้ที่เบอร์ 087-916-5501 หรือทาง line id: toy154 **

คอร์สเรียนทั้งหมดของ Genius-center (แบบ onsite-นอกสถานที่)

ระดับชั้นประถม (ป.1 - ป.6)

รับสอนในวิชาทั่วไป รวมทั้งสอนการบ้าน

วิชาที่รับสอน
ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 200 - 220 บาท/ชม.
- พลักสูตร 2 ภาษา 250 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 280 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

เตรียมสอบเข้า ม.1

เรียนตั้งแต่พื้นฐานที่ควรรู้ ไปจนถึงเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อใช้สอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 หรือเน้นตะลุยโจทย์อย่างเดียว ในกรณีที่มีพื้นฐานดีแล้ว

วิชาที่รับสอน
ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 250 บาท/ชม.
- พลักสูตร 2 ภาษา 280 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 300 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

มัธยมต้น (ม.1 - ม.3)

เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์เพื่อทำเกรดให้มากที่สุด

วิชาที่รับสอน
ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 250 บาท/ชม.
- พลักสูตร 2 ภาษา 280 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 300 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

เตรียมสอบเข้า ม.4

สำหรับเตรียมตัวเพื่อสอบเข้าม.4 ทั้งหมด รวมทั้ง รร.ที่มีการแข่งขันสูง เช่น รร.เตรียมอุดม , มหิดลวิทยานุสรณ์ รวมทั้งติวเพื่อสอบเข้า รร.เตรียมทหาร

วิชาที่รับสอน
ภาษาไทย , สังคม , อังกฤษ , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
**น้องๆที่สนใจเรียนทางวีดีโอ ออนไลน์ ดูรายละเอียดที่นี่

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- เตรียมสอบเข้าม.4 รร.ทั่วไป 300 บาท/ชม.
- เตรียมสอบเข้าม.4 รร.เตรียมอุดม , มหิดลวิทยานุสรณ์ 300 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 350 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

มัธยมปลาย (ม.4 - ม.6)

เน้นความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์ เพื่อทำเกรดในชั้นเรียน และเตรียมตัวไว้ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาที่รับสอน
คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์(พื้นฐาน) , ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา(วิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมาสอบถามได้ครับ)

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 300 บาท/ชม.
- หลักสูตร 2 ภาษา 300 - 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 350 - 400 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ปูพื้นฐานที่ควรรู้ตั้งแต่ชั้น ม.4 จนถึงการนำความรู้ไปใช้ประยุกต์ในการทำโจทย์ ตลอดจนเทคนิคต่างๆเพื่อใช้ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรือเน้นตะลุยโจทย์ ในกรณีที่มีพื้นฐานดีแล้ว

วิชาที่รับสอน
ติวสอบTGAT TPAT เตรียมสอบแพทย์ กสพท. รวมทั้ง 9วิชาสามัญ หรือ A-Level (สำหรับวิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมาสอบถามได้ครับ)
**ตอนนี้มีเปิดติวเรียนเป็นกลุ่มรอบสอนสด เรียนทาง zoom ดูรายละเอียดที่นี่

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 300 - 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร 2 ภาษา 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 350 - 400 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับมหาวิทยาลัย

สำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นในระดับปี1 - ปี2 หรือวิชาพื้นฐาน

วิชาที่รับสอน
ภาษาอังกฤษ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา ,คณิตศาสตร์ (รวมทั้งแคลคูลัส , สถิติ) เคมีอินทรีย์ (สำหรับวิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมาสอบถามได้ครับ)

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 300 - 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร 2 ภาษา 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 350 - 400 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

ระดับอื่น

สำหรับผู้ที่ทำงานแล้วหรือผู้ที่เรียนในระดับอื่นๆ รวมทั้งวิชาภาษาต่างประเทศสำหรับทุกระดับชั้น

วิชาที่รับสอน
คอมพิวเตอร์ , ภาษาอังกฤษ , ภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ,จีน , ฝรั่งเศส เป็นต้น(สำหรับวิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมาสอบถามได้ครับ)

อัตราค่าเรียน (1 ชม. / 1 คน)
- หลักสูตรปกติ 250 - 350 บาท/ชม.
- หลักสูตร EP.(สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 350 - 400 บาท/ชม.
**เรียนขั้นต่ำครั้งละ 2 ชม.
**หากเรียนพร้อมกันหลายคน ค่าเรียนจะลดลงได้อีก (สอบถามค่าเรียนอีกครั้ง)

คอร์สเรียนออนไลน์

สำหรับน้องๆที่บ้านอยู่ไกล ไม่สะดวกเดินทางมาข้างนอก หรือมีเวลาเรียนไม่แน่นอน (ปลอดภัยต่อโควิด และ pm2.5)เปิดสอนระดับม.ต้น , ม.ปลาย และเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาที่รับสอน
ภาษาอังกฤษ , ไทย , สังคม , คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ ,ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา(สำหรับวิชาอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในนี้ โทรมาสอบถามได้ครับ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

**สอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเรียนได้ที่เบอร์ 087-916-5501 หรือทาง line id: toy154 **


เรียนคณิตศาสตร์  |  เรียนฟิสิกส์  |  เรียนเคมี  | เรียนชีววิทยา  |  เรียนภาษาไทย  | เรียนสังคม  |  เรียนวิทยาศาสตร์  | ติวสอบเข้า ม.1  | ติวสอบเข้า ม.4  | ติวเข้าเตรียมทหาร | ติวสอบเข้าเข้ามหาวิทยาลับ  |  ติวสอบ O-NET  |  ติวGAT PAT |  ติวTGAT TPAT | ติวสอบ 9วิชาสามัญ A-Level |  ติวสอบแพทย์ กสพท.